فردین آذر ماندگار تبریز

روغن هلیله سیاه فردین آذر

مالیدن آن به پوست سری که مویش سفید است بمدت 18 ماه موهای سفید را سیاه می کند

کد بهداشت : 21/19153

جزییات بیشتر

جدید

اطلاعات بیشتر

روغن هلیله سیاه فردین آذر

مالیدن آن به پوست سری که مویش سفید است بمدت 18 ماه موهای سفید را سیاه می کند

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

روغن هلیله سیاه فردین آذر

روغن هلیله سیاه فردین آذر

مالیدن آن به پوست سری که مویش سفید است بمدت 18 ماه موهای سفید را سیاه می کند

کد بهداشت : 21/19153

نوشتن نقد و نظر

30 دیگر محصولات در همان شاخه :