فردین آذر ماندگار تبریز

لوسیون گیاهی 

لوسیون های گیاهی شرکت فردین آذر ماندگار تبریز

یک محصول وجود دارد.
لوسیون گیاهی
قزل گون وحشی

عوارض : هیچ عوارضی مشاهده نشده است و خارش ضعیف نشانه تحریک ریشه مو می باشد . موارد مصرف : ریزش مو ، تاسی سر ، ابرو ، سیبل ، ریش